تیر آهن لانه زنبوری و مشخصات صفر ال صد آن از سایت لوله پروفیل نبرد تایباد

قیمتها با احتساب 9 %ارزش افزوده محاسبه شده
بارگیری از درب انبار مشهد می باشد

10 out of 10

Page 1 out of 1

محتوا قیمت هر شاخه ( تومان ) تعداد قیمت کلی سبد خرید
< data-keyword="content" data-title="محتوا" data-sku="" class="item_content_1918 item_pvNETIJOqz"> اجرت زنبوری 14 < data-keyword="price" data-title="قیمت هر شاخه ( تومان )" data-sku="" class="item_price_1918 item_xOvhwCDjaG"> 180,000 تومان < data-keyword="quantity" data-title="تعداد" data-sku="" class="item_quantity_1918 item_FcaAnTtyWr">
< data-keyword="total" data-title="قیمت کلی" data-sku="" class="item_total_1918 item_FnheNAEsHO">
180,000 تومان
< data-keyword="action" data-title="سبد خرید" data-sku="" class="item_action_1918 item_lMxNbUiGem"> اضافه به سبد خرید
< data-keyword="content" data-title="محتوا" data-sku="" class="item_content_1918 item_pvNETIJOqz"> تیر آهن زنبوری 16 < data-keyword="price" data-title="قیمت هر شاخه ( تومان )" data-sku="" class="item_price_1918 item_xOvhwCDjaG"> 180,000 تومان < data-keyword="quantity" data-title="تعداد" data-sku="" class="item_quantity_1918 item_FcaAnTtyWr">
< data-keyword="total" data-title="قیمت کلی" data-sku="" class="item_total_1918 item_FnheNAEsHO">
180,000 تومان
< data-keyword="action" data-title="سبد خرید" data-sku="" class="item_action_1918 item_lMxNbUiGem"> اضافه به سبد خرید
< data-keyword="content" data-title="محتوا" data-sku="" class="item_content_1918 item_pvNETIJOqz"> تیر آهن زنبوری 18 < data-keyword="price" data-title="قیمت هر شاخه ( تومان )" data-sku="" class="item_price_1918 item_xOvhwCDjaG"> 180,000 تومان < data-keyword="quantity" data-title="تعداد" data-sku="" class="item_quantity_1918 item_FcaAnTtyWr">
< data-keyword="total" data-title="قیمت کلی" data-sku="" class="item_total_1918 item_FnheNAEsHO">
180,000 تومان
< data-keyword="action" data-title="سبد خرید" data-sku="" class="item_action_1918 item_lMxNbUiGem"> اضافه به سبد خرید
< data-keyword="content" data-title="محتوا" data-sku="" class="item_content_1918 item_pvNETIJOqz"> تیر آهن زنبوری 20 < data-keyword="price" data-title="قیمت هر شاخه ( تومان )" data-sku="" class="item_price_1918 item_xOvhwCDjaG"> 200,000 تومان < data-keyword="quantity" data-title="تعداد" data-sku="" class="item_quantity_1918 item_FcaAnTtyWr">
< data-keyword="total" data-title="قیمت کلی" data-sku="" class="item_total_1918 item_FnheNAEsHO">
200,000 تومان
< data-keyword="action" data-title="سبد خرید" data-sku="" class="item_action_1918 item_lMxNbUiGem"> اضافه به سبد خرید
< data-keyword="content" data-title="محتوا" data-sku="" class="item_content_1918 item_pvNETIJOqz"> هوا برش تیر اهن مشهد < data-keyword="price" data-title="قیمت هر شاخه ( تومان )" data-sku="" class="item_price_1918 item_xOvhwCDjaG"> 30,000 تومان < data-keyword="quantity" data-title="تعداد" data-sku="" class="item_quantity_1918 item_FcaAnTtyWr">
< data-keyword="total" data-title="قیمت کلی" data-sku="" class="item_total_1918 item_FnheNAEsHO">
30,000 تومان
< data-keyword="action" data-title="سبد خرید" data-sku="" class="item_action_1918 item_lMxNbUiGem"> اضافه به سبد خرید
< data-keyword="content" data-title="محتوا" data-sku="" class="item_content_1918 item_pvNETIJOqz"> تیر آهن زنبوری 30 < data-keyword="price" data-title="قیمت هر شاخه ( تومان )" data-sku="" class="item_price_1918 item_xOvhwCDjaG"> تومان < data-keyword="quantity" data-title="تعداد" data-sku="" class="item_quantity_1918 item_FcaAnTtyWr">
< data-keyword="total" data-title="قیمت کلی" data-sku="" class="item_total_1918 item_FnheNAEsHO">
0 تومان
< data-keyword="action" data-title="سبد خرید" data-sku="" class="item_action_1918 item_lMxNbUiGem"> اضافه به سبد خرید
< data-keyword="content" data-title="محتوا" data-sku="" class="item_content_1918 item_pvNETIJOqz"> تیر آهن زنبوری 27 < data-keyword="price" data-title="قیمت هر شاخه ( تومان )" data-sku="" class="item_price_1918 item_xOvhwCDjaG"> تومان < data-keyword="quantity" data-title="تعداد" data-sku="" class="item_quantity_1918 item_FcaAnTtyWr">
< data-keyword="total" data-title="قیمت کلی" data-sku="" class="item_total_1918 item_FnheNAEsHO">
0 تومان
< data-keyword="action" data-title="سبد خرید" data-sku="" class="item_action_1918 item_lMxNbUiGem"> اضافه به سبد خرید
< data-keyword="content" data-title="محتوا" data-sku="" class="item_content_1918 item_pvNETIJOqz"> تیر آهن زنبوری 24 < data-keyword="price" data-title="قیمت هر شاخه ( تومان )" data-sku="" class="item_price_1918 item_xOvhwCDjaG"> تومان < data-keyword="quantity" data-title="تعداد" data-sku="" class="item_quantity_1918 item_FcaAnTtyWr">
< data-keyword="total" data-title="قیمت کلی" data-sku="" class="item_total_1918 item_FnheNAEsHO">
0 تومان
< data-keyword="action" data-title="سبد خرید" data-sku="" class="item_action_1918 item_lMxNbUiGem"> اضافه به سبد خرید
< data-keyword="content" data-title="محتوا" data-sku="" class="item_content_1918 item_pvNETIJOqz"> تیر آهن زنبوری 22 < data-keyword="price" data-title="قیمت هر شاخه ( تومان )" data-sku="" class="item_price_1918 item_xOvhwCDjaG"> تومان < data-keyword="quantity" data-title="تعداد" data-sku="" class="item_quantity_1918 item_FcaAnTtyWr">
< data-keyword="total" data-title="قیمت کلی" data-sku="" class="item_total_1918 item_FnheNAEsHO">
0 تومان
< data-keyword="action" data-title="سبد خرید" data-sku="" class="item_action_1918 item_lMxNbUiGem"> اضافه به سبد خرید
< data-keyword="content" data-title="محتوا" data-sku="" class="item_content_1918 item_pvNETIJOqz"> تیر آهن زنبوری 14 < data-keyword="price" data-title="قیمت هر شاخه ( تومان )" data-sku="" class="item_price_1918 item_xOvhwCDjaG"> تومان < data-keyword="quantity" data-title="تعداد" data-sku="" class="item_quantity_1918 item_FcaAnTtyWr">
< data-keyword="total" data-title="قیمت کلی" data-sku="" class="item_total_1918 item_FnheNAEsHO">
0 تومان
< data-keyword="action" data-title="سبد خرید" data-sku="" class="item_action_1918 item_lMxNbUiGem"> اضافه به سبد خرید
عکس زنبوری کردن تیر اهن

تیرآهن لانه زنبوری

علت اسم این نوع از تیر آهن به خاطر شکلی است که پس از عملیاتی که بر روی آن انجام می دهند و شکل لانه زنبوری پیدا می کند.این حفره ها که در سطح تیرآهن طراحی می شوند توخالی هستند به همین علت به تیرآهن های لانه زنبوری معروف هستند و کاربرد آن ها در سازه های سبک است.

کاربرد لانه زنبوری و نقش آن در ساختمان

تیر آهن لانه زنبوری اصولا در سازه های سبک ،به تنهایی استفاده می شوند .در ایران به دلیل استفاده زیاد از تیرچه بلوک و طرز اجرای این روش  تیر آهن  در بتن مدفون می شود.

استفاده از فولاد مدفون در بتن از اوایل قرن 20 آغاز شد . دلیل استفاده ازاین روش به مقاومت کم فولاد در برابر آتش باز میگردد.به همین علت بتن به عنوان  پوشش محافظتی از  فولاد مورد استفاده قرار می گرفته است و از عمل مرکب بتن و فولاد صرف نظر می گردیده است .

بعد از گذشت سالها در پی مطالعاتی  مشخص گردید که تیرآهن فولادی ذکر شده رفتار سازگاری با دال بتنی خود داشته و نیروی چسبندگی بتن و فولاد در جهت عملکرد هماهنگ و مکمل هم به کار می افتاد.

در ایران تیر آهن لانه زنبوری در بتن به عنوان تیر باربر ساختمان در سقف های تیرچه بلوک استفاده می شود .

همچنین به دلیل بیشتر بودن ممان خمشی و تغییر شکل کمتر به علت وزن کمتری که این نوع تیر آهن دارد ، استغاده از تیر آهن لانه زنبروی پیشنهاد می شود . با روش زنبوری کردن تیر آهن می توان جان تیر آهن را افزایش داد .

مثلا ارتفاع تیر آهن 18 را می توان تا 27 سانتی متر افزایش داد .

مزایای استفاده از تیر آهن لانه زنبوری

  1. افزایش مقاومت خمشی در تیر آهن
  2. افزایش ممان اینرسی مقطع و مدول مقطع
  3. استفاده از لوله های تاسیساتی از میان برش های زنبوری شده
  4. سبک تر شدن وزن تیر آهن به منظور کاهش قیمت کلی و حمل بار
  5. استفاده از تیر آهن مدفون در بتن

روش های ساخت تیر آهن لانه زنبوری

  • روش لیتسکا
  • روش برش پاینر

روش های برشکاری تیر آهن لانه زنبوری

  • بشکاری به روش برنول :  این روش دستی بوده و یک گارگر ماهر به وسیله لوله برنولی تیر را برش می دهد .
  • برشکاری به روش کوپال : در این روش یک دستگاه قطع کن تیر آهن را در خط تولید به طور سرد توسط گیوتین مخصوص به خود برش می دهد

 

‫0/5 (0 امتیاز )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تیر آهن زنبوری 14”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.